دفتر مرکزی:
تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از خیابان عاطفی شرقی، پلاک141، طبقه ششم
کد پستی: 1917793428
کارخانه:
اصفهان شهرک صنعتی کمشچه، خیابان حافظ غربی، حافظ 6، فرعی 3                     
کدپستی: 8359131911
تلفن:
02179261000
 
فکس:
02179261400
تماس مستقیم بازرگانی:
info@zamharirco.ir
09105929217


 
* ضروری