دفتر مرکزی:
اصفهان، خیابان خواجه عمید، اولین بن بست سمت راست، پلاک 117،
کد پستی: 34759-81999
کارخانه:
اصفهان شهرک صنعتی کمشچه، خیابان حافظ غربی، حافظ 6، فرعی 3                     
کدپستی: 8359131911
تلفن:
 95021333 – 031
تلفکس:
5 - 95021333- 031
فاکس:
32305923 – 031
 
تماس مستقیم بازرگانی:
Eftekhari@cryotech.ir
09138727861


 
* ضروری