1.ایران : شرکت مهندسی ساخت فرجاد
2.آلمان: Wika و Herose
3.سوئیس: Triple swiss
4.لهستان: Progress ECO
5.ایتالیا: thermomess
6.کره: Posco
7.چین: Hot pipe
8.تایوان: Hot pipe و MeGlobe
9.ترکیه: Corbus