بزرگترین پشتیبان صنایع برای رفع نیاز به تجهیزات پیشرفته خطوط تولید و بزرگترین سازنده مخازن کرایوژنیک در آسیا و اقیانوسیه