در این بخش بر اساس اطلاعات و داده های بخشهایی فرایند و مکانیک، طراحی درایوها، پنلها، مدارهای قدرت و فرمان، بردهای الکتریکی و الکترونیکی، تابلوها، سوئیچهای سنسور، نشانگر و فرمان و تجهیزات ایمنی مورد نیاز دستگاه طراحی و اجرا می گردد. نرم افزارهای مورد استفاده نیز بر اساس سیستم برق و ابزار دقیق مورد نیاز شامل نرم افزارهای Electrical CAD ، Eplan ، Digsi ، WinCC و Labview می باشد.