طراحی و ساخت سانتریفوژ Batch1750
کارفرما: شرکت قند کامیاب
محل نصب پروژه: جاده اصفهان-نجف آباد
شرح مختصر پروژه:
طراحی و ساخت دو دستگاه سانتریفوژ Batch 1750 برای تصفیه شکر خام که این محصول بطور کامل برای اولین بار در ایران طراحی و ساخته شد. از خصوصیات محصول استفاده از درایو Regenerative جهت کاهش مصرف انرژی و سیستم PLC مربوطه می باشد.
سبد سانتریفوژ Batch1300
کارفرما: شرکت قند نیشابور
محل نصب پروژه: نیشابور- شهر فیروزه
شرح مختصر پروژه:
2 عدد سبد مذکور متعلق به سانتریفوژهای شرکت Bradbent بوده که بدلیل استفاده از Hoop از جنس کربن استیل دچار خوردگی شدید شده بود.
طراحی و ساخت سانتریفوژ Pusher
کارفرما: شرکت پارسیان پارت پاسارگاد
محل نصب پروژه: دلیجان
شرح مختصر پروژه:
این سانتریفوژ با الگو برداری و اعمال برخی اصلاحات بر روی سانتریفوژ kmpt تولید آلمان طراحی و ساخته شد. ظرفیت آن تولید 1 تن در ساعت کیک خروجی و دور نامی 2000 دور در دقیقه می باشد.
طراحی و ساخت سبد سانتریفوژ ZVU OKK 1350
کارفرما: شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی
محل نصب پروژه: اهواز
شرح مختصر پروژه:
3 عدد سبد مذکور برای سانتریفوژ پخت C مارک اشکودا بازطراحی و ساخته شده است.
از مشخصات این سبدها طراحی روش تولید جدید با کیفیت بهتر برای ساخت می باشد.
 
طراحی و ساخت طوقه سانتریفوژ ZVU OKK 1350
کارفرما: شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی
محل نصب پروژه: اهواز
شرح مختصر پروژه:
این 3 عدد طوقه یا رینگ برای نصب روی سبد سانتریفوژ پخت C مارک اشکودا بازطراحی و ساخته شده است.از مشخصات این طوقه ها طراحی روش تولید جدید با کیفیت بهتر برای ساخت می باشد.
ساخت سبدهای سانتریفوژ Batch ARO 1600
کارفرما: شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان
محل نصب پروژه: اهواز
شرح مختصر پروژه:
این 2 عدد سبد بطور نیمه ساخته و بدون هیچگونه اسناد فنی تحویل این شرکت شد و پس از انجام تستهای جوش و متریال روش تکمیل سبد طراحی و اجرا گردید.
بد سانتریفوژ Batch1300
کارفرما: شرکت شکر (قند شاهرود)
محل نصب پروژه: شاهرود
شرح مختصر پروژه:
2 عدد سبد مذکور متعلق به سانتریفوژهای شرکت Bradbent بوده که بدلیل استفاده از Hoop از جنس کربن استیل دچار خوردگی شدید شده بود.
 
 
طراحی و ساخت سانتریفوژ Pusher
کارفرما: شرکت فناوران سهند دارو  
محل نصب پروژه: تبریز
شرح مختصر پروژه:
این سانتریفوژ با ظرفیت  200 کیلوگرم در ساعت خروجی ماده خشک و دور نامی 3000 دور در دقیقه طراحی شده است.
 
 
طراحی و ساخت مکانیزم پاروی سانتریفوژ Batch1250
کارفرما: شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر
محل نصب پروژه: اهواز
شرح مختصر پروژه:
5 عدد پاروی کامل با سیستم پنوماتیک مربوطه طراحی و ساخته شد که بر اساس پیشنهادات بهره بردار برخی اصلاحات نیز روی آنها انجام گرفت.
طراحی و ساخت طوقه سانتریفوژ ZVU OKK 1350
کارفرما: شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان
محل نصب پروژه: اهواز
شرح مختصر پروژه:
این 3 عدد طوقه یا رینگ برای نصب روی سبد سانتریفوژ پخت C مارک اشکودا بازطراحی و ساخته شده است.از مشخصات این طوقه ها طراحی روش تولید جدید با کیفیت بهتر برای ساخت می باشد.