•    سرعت ریخته گری: 2000 دور در دقیقه
•    حرکت قالب در سرعت 2000 دور در دقیقه
•    امکان ریخته گری لایه نازک شیشه روی بدنه قالب