لهستان میباشدprogress  شرکت فرجاد نمایندگی انحصاری شرکت
این شرکت با تولید انواع وج وایر اسکرین ها ،مش های صنعتی ، نماهای ساختمانی و .....یکی از بزرگترین شرکت های تولیدی در این زمینه می باشد.
محصولات این شرکت در انواع و اقسام مختلف با کاربرد هایزیادی دارند از جمله :تصفیه روغن،تصفیه آب،شستشو و آبگیری انواع محصولات خوراکی،صنایع نشاسته،صنایع شکر