تعمیر مخازن  حمل کرایوژنیک:
شریان اصلی گاز های مایع در سطح کشور مخازن حمل هستند که از انواع مختلف تشکیل شده اند:مخازن حمل اکسیژن -مخازن حمل نیتروژن -مخازن حمل آرگون -مخازن حمل co2
که این مخازن از نظر کاربرد و عایق بندی دارای تنوع بسیار زیاد می باشد.
از عمده خرابی های این مخازن می توان به :
-پرت مایع بالا
-تصادفات جاده ای
-نشتی جداره داخلی
-نشتی جداره خارجی
-نگاه نداشتن وکیوم
و ..... اشاره کرد.این شرکت با داشتن دانش فنی و مهندسی بالا در زمینه تعمیر این مخازن توانسته است پاسخگوی تعمیرات انواع این مخازن باشد.
از نمونه پروژه های انجام شده در این حوزه می توان به :
-بازنگری طراحی  ،بازسازی و تعمیرات اساسی تانکر حمل کرایوژنیک 26000Lt (ملی حفاری ایران)
-بازنگری طراحی  ،بازسازی و تعمیرات اساسی تانکر حمل کرایوژنیک 24000Lt (ملی حفاری ایران)
-بازنگری طراحی  ،بازسازی و تعمیرات اساسی تانکر حمل کرایوژنیک با عایق MLI (ملی حفاری ایران)
-بازنگری طراحی  ،بازسازی و تعمیرات اساسی تانکر حمل کرایوژنیک 24000Lt (شرکت سهیل گاز)
-.......